Wnioski do pobrania


Informacja dla osób odchodzących na emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne

 Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach informuje, że Pielęgniarka/Położna odchodząca na emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne jest zwolniona z opłacania składki członkowskiej pod warunkiem złożenia oświadczenia o zaprzestaniu wykonywania zawodu. Niedopełnienie tego obowiązku będzie traktowane jako kontynuacja zatrudnienia, co skutkuje obowiązkiem opłacania składki.

Jeżeli po przejściu na emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne Pielęgniarka/Położna podejmuje pracę w zawodzie ma obowiązek opłacania składki członkowskiej zgodnie z uchwałą Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.


Wyrównanie chorobowego otrzymanego w wysokości 80% za wrzesień, październik i listopad z tytułu COVID 19 - WNIOSEK


 1. Wniosek o zakwalifikowanie do kursu dokształcającego w dziedzinie.
 2. Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego w dziedzinie.
 3. Wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie.
 4. Wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji w dziedzinie.
 5. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego członkom ŚIPiP w Kielcach
 6. Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach i sympozjach
 7. Wniosek o przyznanie pomocy koleżeńskiej z tytułu śmierci
 8. Wniosek o przyznanie pomocy kolezeńskiej
 9. Wniosek o wypłacenie nagrody pieniężnej dla pielęgniarek i położnych w związku z przejściem na emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne
 10. Wniosek o przyznanie pomocy koleżeńskiej w formie dofinansowania do jednorazowego pobytu rehabilitacyjno-leczniczego

  Wnioski dotyczące prawa wykonywania zawodu
 11. Arkusz aktualizacyjny
 12. Duplikat
 13. Ochrona danych osobowych RODO
 14. Oświadczenie o zaprzestaniu
 15. Powrót do zawodu
 16. Swierdzenie PWZ cudzoziemcy nie UE
 17. Stwierdzenie PWZ UE
 18. Stwierdzenie PWZ
 19. Tymczasowe świadczenie usług
 20. Wniosek o potwierdzenie kwalifikacji
 21. Wniosek o skreślenie
 22. Wniosek o wymianę PWZ
 23. Wpis do rejestru
 24. Zrzeczenie się PWZ

  Druki, delegacja
 25. Oświadczenie rozliczenia kosztów podróży krajowej
 26. Ewidencja przebiegu pojazdu
 27. Wniosek o wyrażenie zgony na korzystanie z prywatnego samochodu

Projekt NIPIP 3

 

beznazwy 226x93 pielęgniarki logo 2014l