Start

Informujemy , że w dniu 3 września 2014 r. o godz. 15.00 w siedzibie Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach ul. Nowy Świat 32 A odbędzie się egzamin kwalifikacyjny ( test ) na kurs specjalistyczny " Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego" realizowany w ramach Projektu Systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki regulamin

 

Biblioteka ŚIPiP w dniach 11 sierpnia 2014 r. - 22 sierpnia 2014 r. będzie nieczynna

 

 

 Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Nowy Świat 32A, 25-522 Kielce
tel. 41-300-26-62
      41-315-61-87

email sipip@interia.pl

Numery kont bankowych ŚIPiP :
BGK
37 1130 1192 0027 6167 3620 0001
PEKAO S.A. o/Kielce
49 1240 4416 1111 0000 4959 3886
NIP 959-10-53-799


Przewodnicząca
Zofia Małas
Wiceprzewodnicząca
Ewa Wojcieszek
Wiceprzewodnicząca
Małgorzata Madyś
Sekretarz
 Ewa Mikołajczyk
Skarbnik
 Jacek Gawłowski 
 
Sekretariat
  poniedziałek,piątek 7.00-15.00
  wtorek,środa,czwartek 7.00-17.00
Kasa
środa-czwartek 7.30-14.00
Radca prawny
Przemysław Majewski
  poniedziałek 7.30-9.30
  czwartek 14.00-16.00
Prawo wykonywania zawodu
rejestr pielęgniarek i położnych
  poniedziałek-wtorek 7.00-15.00
  środa 9.00-17.00
  czwartek-piątek 7.00-15.00
Biblioteka
  poniedziałek 8.00-14.00
  wtorek,czwartek 10.00-16.00
Okręgowy Sąd PiP w Kielcach
sad@sipip.kielce.pl
Okręgowy Rzecznik OZ PiP w Kielcach
rzecznik@sipip.kielce.pl
             
wtorek 2 września, 10:00 - Posiedzenie Okręgowej Rady
piątek 5 września, 10:00 - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
środa 17 września, 09:30 - Posiedzenie Komisji Socjalno-Finansowej
czwartek 18 września, 10:00 - 17:00 Posiedzenie Komisji Etyki
czwartek 18 września, 10:00 - Posiedzenie Komisji Kształcenia
wtorek 23 września, 10:00 - 17:00 Posiedzenie Prezydium
czwartek 25 września, 10:00 - Posiedzenie Zespołu Pielęgniarek Epidemiologicznych
piątek 26 września, 10:00 - Posiedzenie Zespołu Położnych
wtorek 30 września, 10:00 - Posiedzenie Pełnomocników
piątek 3 października, 10:00 - Posiedzenie Zespołu Medycyny Szkolnej
środa 8 października, 09:30 - Posiedzenie Komisji Socjalno-Finansowej
czwartek 9 października, 10:00 - Posiedzenie Komisji Kształcenia
wtorek 14 października, 10:00 - Posiedzenie Prezydium
czwartek 16 października, 10:00 - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

prawo wykonywania zawodu

wybory2011

Wirtualne Muzeum Historii
Pielęgniarstwa Polskiego