Start

Uwaga ! pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
„Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem spotkanie 16.09.2014 tutaj

 

UWAGA!!!  Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
dla pielęgniarek i położnych, które ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną. tutaj

 

  Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Nowy Świat 32A, 25-522 Kielce

tel. 41-300-26-62
      41-315-61-87

email sipip@interia.pl

Numery kont bankowych ŚIPiP :
BGK
37 1130 1192 0027 6167 3620 0001
PEKAO S.A. o/Kielce
49 1240 4416 1111 0000 4959 3886
NIP 959-10-53-799


Przewodnicząca
Zofia Małas
Wiceprzewodnicząca
Ewa Wojcieszek
Wiceprzewodnicząca
Małgorzata Madyś
Sekretarz
 Ewa Mikołajczyk
Skarbnik
 Jacek Gawłowski 
 
Sekretariat
  poniedziałek,piątek 7.00-15.00
  wtorek,środa,czwartek 7.00-17.00
Kasa
środa-czwartek 7.30-14.00
Radca prawny
Przemysław Majewski
  poniedziałek 7.30-9.30
  czwartek 14.00-16.00
Prawo wykonywania zawodu
rejestr pielęgniarek i położnych
  poniedziałek-wtorek 7.00-15.00
  środa 9.00-17.00
  czwartek-piątek 7.00-15.00
Biblioteka
  poniedziałek 8.00-14.00
  wtorek,czwartek 10.00-16.00
Okręgowy Sąd PiP w Kielcach
sad@sipip.kielce.pl
Okręgowy Rzecznik OZ PiP w Kielcach
rzecznik@sipip.kielce.pl
Okręgowa Komisja Rewizyjna PiP w Kielcach
krewizyjna@sipip.kielce.pl
             
środa 17 września, 09:30 - Posiedzenie Komisji Socjalno-Finansowej
czwartek 18 września, 10:00 - Posiedzenie Komisji Kształcenia
wtorek 23 września, 10:00 - 17:00 Posiedzenie Prezydium
czwartek 25 września, 09:30 - 17:00 Posiedzenie Zespołu Pielęgniarek Epidemiologicznych ODWOŁANE
piątek 26 września, 10:00 - Posiedzenie Zespołu Położnych
wtorek 30 września, 10:30 - Posiedzenie Zespołu Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych
czwartek 2 października, 09:30 - Posiedzenie Pełnomocników
piątek 3 października, 10:00 - Posiedzenie Zespołu Medycyny Szkolnej
środa 8 października, 09:30 - Posiedzenie Komisji Socjalno-Finansowej
czwartek 9 października, 10:00 - Posiedzenie Komisji Kształcenia
wtorek 14 października, 10:00 - Posiedzenie Prezydium
czwartek 16 października, 10:00 - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
wtorek 28 października, 10:00 - Posiedzenie Okręgowej Rady
wtorek 11 listopada, 10:00 - Posiedzenie Komisji Kształcenia

prawo wykonywania zawodu

wybory2011

Wirtualne Muzeum Historii
Pielęgniarstwa Polskiego