Start

  Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Nowy Świat 32A, 25-522 Kielce

tel. 41-300-26-62
      41-315-61-87

email sipip@interia.pl

Numery kont bankowych ŚIPiP :
BGK
37 1130 1192 0027 6167 3620 0001
PEKAO S.A. o/Kielce
49 1240 4416 1111 0000 4959 3886
NIP 959-10-53-799


Przewodnicząca
Zofia Małas
Wiceprzewodnicząca
Ewa Wojcieszek
Wiceprzewodnicząca
Małgorzata Madyś
Sekretarz
 Ewa Mikołajczyk
Skarbnik
 Jacek Gawłowski 
 
Sekretariat
  poniedziałek,piątek 7.00-15.00
  wtorek,środa,czwartek 7.00-17.00
Kasa
środa-czwartek 7.30-14.00
Radca prawny
Przemysław Majewski
  poniedziałek 7.30-9.30
  czwartek 14.00-16.00
Prawo wykonywania zawodu
rejestr pielęgniarek i położnych
  poniedziałek-wtorek 7.00-15.00
  środa 9.00-17.00
  czwartek-piątek 7.00-15.00
Biblioteka
  wtorek,czwartek 10.00-17.00
     
Okręgowy Sąd PiP w Kielcach
sad@sipip.kielce.pl
Okręgowy Rzecznik OZ PiP w Kielcach
rzecznik@sipip.kielce.pl
Okręgowa Komisja Rewizyjna PiP w Kielcach
krewizyjna@sipip.kielce.pl
             
czwartek 4 grudnia, 10:00 - Posiedzenie Komisji Etyki
piątek 5 grudnia, 10:00 - Posiedzenie Zespołu Położnych UWAGA ZMIANA TERMINU NA 12 GRUDNIA GODZINA 9.30
wtorek 9 grudnia, 10:00 - Posiedzenie Okręgowej Rady
środa 10 grudnia, 09:30 - Posiedzenie Komisji Socjalno-Finansowej
piątek 12 grudnia, 09:30 - Posiedzenie Zespołu Położnych
piątek 12 grudnia, 10:00 - Posiedzenie Zespołu Medycyny Szkolnej
wtorek 16 grudnia, 10:00 - Posiedzenie Prezydium

prawo wykonywania zawodu

wybory2011

Wirtualne Muzeum Historii
Pielęgniarstwa Polskiego