Start

30 listopada 2015 Konferencja pt."Komunikacja Interpersonalna" dla pielęgniarek i położnych członków ŚIPiP

 XI Konkurs "Pielęgniarka Roku 2015" organizowany przez Zarząd Główny PTP

 

   Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Nowy Świat 32A, 25-522 Kielce

tel. 41-300-26-62
      41-315-61-87

email izba@sipip.kielce.pl ZMIANA ADRESU sipip@interia.pl (adres wygaszany)

Numery kont bankowych ŚIPiP :
BGK
37 1130 1192 0027 6167 3620 0001
PEKAO S.A. o/Kielce
49 1240 4416 1111 0000 4959 3886
NIP 959-10-53-799


Przewodnicząca
Zofia Małas
Wiceprzewodnicząca
Ewa Wojcieszek
Wiceprzewodnicząca
Małgorzata Madyś
Sekretarz
 Ewa Mikołajczyk
Skarbnik
 Jacek Gawłowski 
 
Sekretariat
  poniedziałek,piątek 7.00-15.00
  wtorek,środa,czwartek 7.00-17.00
Kasa
środa-czwartek 7.30-14.00
Radca prawny
Przemysław Majewski
  poniedziałek 7.30-9.30
  czwartek 14.00-16.00
Prawo wykonywania zawodu
rejestr pielęgniarek i położnych
  poniedziałek-wtorek 7.00-15.00
  środa 9.00-17.00
  czwartek-piątek 7.00-15.00
Biblioteka
  wtorek 10.00-17.00
     
Okręgowy Sąd PiP w Kielcach
sad(at)sipip.kielce.pl
Okręgowy Rzecznik OZ PiP w Kielcach
rzecznik(at)sipip.kielce.pl
Okręgowa Komisja Rewizyjna PiP w Kielcach
krewizyjna(at)sipip.kielce.pl
             
czwartek 26 listopada, 10:00 - Posiedzenie zespołu pielęgniarek epidemiologicznych
piątek 11 grudnia, 10:00 - Posiedzenie Zespołu Położnych
piątek 11 grudnia, 10:00 - Posiedzenie Zespołu Medycyny Szkolnej

prawo wykonywania zawodu

wybory2011

Wirtualne Muzeum Historii
Pielęgniarstwa Polskiego