Start

Kurs specjalistyczny kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego. Zgłoszenia do 11 sierpnia 2014. szczegóły tutaj

 

Pismo izałącznik z dnia 17 lipca 2014 w sprawie wyrażnia wotum nieufnościMinistrowi Zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi.

 Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Nowy Świat 32A, 25-522 Kielce
tel. 41-300-26-62
      41-315-61-87

email sipip@interia.pl

Numery kont bankowych ŚIPiP :
BGK
37 1130 1192 0027 6167 3620 0001
PEKAO S.A. o/Kielce
49 1240 4416 1111 0000 4959 3886
NIP 959-10-53-799


Przewodnicząca
Zofia Małas
Wiceprzewodnicząca
Ewa Wojcieszek
Wiceprzewodnicząca
Małgorzata Madyś
Sekretarz
 Ewa Mikołajczyk
Skarbnik
 Jacek Gawłowski 
 
Sekretariat
  poniedziałek,piątek 7.00-15.00
  wtorek,środa,czwartek 7.00-17.00
Kasa
środa-czwartek 7.30-14.00
Radca prawny
Przemysław Majewski
  poniedziałek 7.30-9.30
  czwartek 14.00-16.00
Prawo wykonywania zawodu
rejestr pielęgniarek i położnych
  poniedziałek-wtorek 7.00-15.00
  środa 9.00-17.00
  czwartek-piątek 7.00-15.00
Biblioteka
  poniedziałek 8.00-14.00
  wtorek,czwartek 10.00-16.00
Okręgowy Sąd PiP w Kielcach
sad@sipip.kielce.pl
Okręgowy Rzecznik OZ PiP w Kielcach
rzecznik@sipip.kielce.pl
             
wtorek 12 sierpnia, 10:00 - Posiedzenie Prezydium
wtorek 2 września, 10:00 - Posiedzenie Okręgowej Rady
piątek 5 września, 10:00 - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
środa 17 września, 09:30 - Posiedzenie Komisji Socjalno-Finansowej
czwartek 18 września, 10:00 - 17:00 Posiedzenie Komisji Etyki
czwartek 18 września, 10:00 - Posiedzenie Komisji Kształcenia

prawo wykonywania zawodu

wybory2011

Wirtualne Muzeum Historii
Pielęgniarstwa Polskiego