Aktualizacja danych

AKTUALIZACJA DANYCH

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Kielcach przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

Obowiązek aktualizowania danych nakłada na nas ustawa z dnia 1 lipca 2011 r.
o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 11 ust. 2 pkt. 5.

PROSIMY O POTRAKTOWANIE SPRAWY JAKO PILNEJ

AKTUALIZACJI DANYCH MOŻEMY DOKONAĆ:

OSOBIŚCIE – w dziale prawa wykonywania zawodu-pokój nr 1.08

lub PISEMNIE na adres Biura ŚIPiP:

Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Nowy Świat 32a, 25-522 Kielce

Projekt NIPIP 3

 

beznazwy 226x93 pielęgniarki logo 2014l