Ważna informacja dla położnych

Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych przypomina, że od położnych świadczących pracę na sali operacyjnej i sali cięć cesarskich, nawet jeżeli pozostaje ona w strukturach oddziału położniczo -ginekologicznego, wymagany jest kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla położnych.

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych SIPIP ogłaszając nabór na w/w kurs, zwraca się do pielęgniarskiej kadry kierowniczej z prośbą o kierowanie położnych bez wymaganych kwalifikacji na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla położnych, którego orientacyjny termin rozpoczęcia planowany jest na II półrocze 2018 roku.

                                                                                                         

Przewodnicząca SIPIP

Ewa Mikołajczyk

beznazwy logo 2014l