Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach ul. Młoda 28, 25-619 Kielce
sekretariat tel/fax.(41) 346-22-83,  email  sipip@interia.pl


"Kurs specjalistyczny z RKO w woj. świętokrzyskim"- bezpłatny kurs dla pielęgniarek/rzy i położnych

informacje o kursie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
zaprasza pielęgniarki na kurs specjalistyczny "Terapia bólu ostrego u dorosłych
Kontakt w sprawach kształcenia z p. Małgorzatą Knap pod nr tel: (041) 346-55-45 wew. 207
Terminy kursów w I półroczu 2011 r.

  • 19 - 28 wrzesień 2011 r.
  • 24 październik - 2 listopad 2011 r.
  • 28 listopad - 7 grudzień 2011 r.
informacje o kursie

MEDYCZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA "WIEDZA" w Sandomierzu
ogłasza nabór na szkolenia specjalizacyjne:
Wnioski przyjmujemy do 12.07.2011r, wnioski do pobrania na stronie internetowej w zakładce druki do pobrania lub w siedzibie MCK Wiedza.

  • Pielęgniarstwo Nefrologiczne- 25 bezpłatnych miejsc szkoleniowych dla woj.świętokrzyskiego, miejsce szkolenia Kielce
  • Pielęgniarstwo Kardiologiczne- 25 bezpłatnych miejsc szkoleniowych dla woj.świętokrzyskiego, miejsce szkolenia Kielce
  • Pielęgniarstwo Położnicze dla położnych- 25 bezpłatnych miejsc szkoleniowych dla woj.świętokrzyskiego
strona internetowa
informacje o szkoleniu

Projekt szkoleniowy dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej
Pt; " Minimum onkologiczne dla pielęgniarek POZ"

plan zajęć
karta zgłoszenia
informacje prasowe

Szkolenie dla położnych: Szkoła Świadomego Macierzyństwa
Więcej informacji i zapisy na www.kobietainatura.pl lub tel. 71- 782 88 24
informacje o szkoleniu

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

oferta szkoleniowa

Ośrodek Kształcenia Kadr Hipokrates

oferta szkoleniowa

Medyczne Centrum Kształcenia "Wiedza"

oferta szkoleniowa

LETNIA SZKOŁA DLA PIELĘGNIAREK/WARSZTATY PTP - SUWAŁKI 2011

karta uczestnika
informacje