Ankieta dotycząca wypisywania recept

W związku z podjęciem współpracy NRPiP ze  Szkołą Zdrowia Publicznego
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w zakresie
przeprowadzenia badania którego celem jest określenie faktycznego stosowania
regulacji prawnych dotyczących wypisywania przez pielęgniarki i położne
recept w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz w ramach realizacji
zleceń lekarskich (kontynuacja leczenia) oraz prowadzenia postępowania
diagnostyczno-terapeutycznego.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zamieszczenie na stronie
internetowej Państwa Izby informacji o możliwości wypełniania ankiety.

Link do ankiety: Ankieta

 

Po zakończeniu badania przekażemy  wyniki ankiety do Państwa wiadomości.

Z wyrazami szacunku

Prezes NRPiP

(-)Zofia Małas

beznazwy logo 2014l